دایکندی و نهال شانی

افغانستان

36 هزار نهال جهت غرس برای زمین‌داران دایکندی توزیع گردید

مسئولین در ریاست زراعت و آبیاری ولایت دایکندی می‌گویند که…

بیشتر بخوانید »