منابع:دو ‌کارمند یک شرکت پیمان‌کار پروژه قوش‌تپه تیرباران شده اند

برخی رسانه های محلی در افغانستان، تایید کرده اند که افراد مسلح ناشناس، دو کارمند پروژه ای کانال قوش تیپه را تیرباران کرده اند.

به گفته این منابع، یکی از این افراد انجنیر و دیگری کارمند خدماتی یک شرکت پیمان‌کار خصوصی بوده‌اند.

هشت صبح در خبری گفته است که تفنگداران ناشناس دوشنبه ‌شب، ۱۴ جوزا، با ورود به دفتر یک‌ شرکت خصوصی به‌نام “ریدی گل” در ساحه سخی‌ آباد شهر شبرغان، یک انجنیر و یک صفاکار آن را به گلوله بسته اند.

به گزاریش این روزنامه، شرکت انکشاف ملی که مسوولیت پیشبردکار این کانال را دارد تا کنون به‌گونه‌ رسمی در این مورد ابراز نظر نکرده است.

شرکت ریدی گل در کنار دیگر شرکت‌های پیمان‌کار، مسوولیت کندن‌کاری بخشی از کانال قوش‌تپه را برعهده دارد.

تاکنون فرد یا گروهی مسوولیت کشتن این دو نفر را بردوش نگرفته و به گفته منابع، پس از آغاز کار کانال قوش‌ تپه در‌ جوزجان، این نخستین بار است که کارکنان مرتبط با این پروژه، هدف حمله قرار می‌گیرند.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن