خبرگزاری میثاق یک رسانه آزاد، غیر دولتی و غیر  انتفاعی است که در راستای اطلاع رسانی سالم، دقیق و متوازن از رویدادهای افغانستان و جهان و تحلیل وبررسی رویدادهای مختلف ایجاد شده است.

این خبرگزاری معتقد به ترویج ارزش های دموکراتیک به شمول حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده و ارزش های انسانی می باشد. این رسانه در سال 2018 توسط شماری از فعالان حقوق بشر و خبرنگاران حقوق بشری ایجاد شده است. خبرگزاری میثاق فعلا در داخل افغانستان دفتری ندارد و به شکل آنلاین و توسط همکاران این خبرگزاری که در تبعید هستند اداره می شود اما برخی از همکاران این خبرگزاری در داخل افغانستان هستند.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول؛ سلطان حیدری                         سردبیر:غلام حسین الهام

گزارشگران: غلام حسین الهام، زهرا نظر، راحله رها جعفری، علی حیدری، ملکه احمدزی

آدرس:کابل کارته 3- افغانستان       ایمل آدرس و تلفن: info@misaqnews.com

Misaq news agency is an independent, non-governmental and non-profit media that was created in order to provide healthy, accurate and balanced information about events in Afghanistan and the world and analyze and review various events

This news agency believes in promoting democratic values ​​including human rights, freedom of speech and opinion and human values. This media was created in 2018 by a number of human rights activists and human rights journalists

Misaq news agency does not currently have an office inside Afghanistan and it is managed online by the colleagues of this news agency who are in exile, but some of the colleagues of this news agency are inside Afghanistan