نا امیدی سازمان ملل نسبت به بهبود وضعیت افغانستان؛

معاون دبیرکل سازمان ملل: امیدهایی که درابتدا وجود داشت بر باد رفته است

مارتین گریفیث، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه و اضطراری گفته است که در ابتدای به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان امیدهایی وجود داشت، اما این امیدها اکنون بر باد رفته است.

او گفته است که به نمایندگی از دبیرکل سازمان ملل متحد به کابل، پایتخت افغانستان رفته تا با رهبران جدید و اندکی پس از بدست گرفتن قدرت، دیدار کند.

آقای گریفیث گفته است:” ما در آن زمان امیدهایی داشتیم. در واقع، ما در آن زمان تعهدات کتبی داشتیم که چگونه می‌توانیم با طالبان پیش برویم. و این امیدها بر باد رفته است.”

او همچنان نسبت به احکامی که طالبان درباره زنان صادر کرده اند ابراز نگرانی کرده است.

مقامات درسازمان ملل درحالی نسبت به بربادی امیدهای شان در افغانستان سخن می گویند که وضعیت حقوق بشری بخصوص وضعیت زنان و دختران افغانستان، همچنان وخیم گزارش می شود.

براساس گزارش ها، طالبان همچنان تاکید دارند که نمی گذارند زنان و دختران به آموزش های شان ادامه دهند و دروازه مکاتب همچنان بر روی دختران مسدود می باشد.

برچسب ها

مریم احمدی

مریم احمدی، خبرنگار و فعال حقوق بشری است. او فعالیت روزنامه نگاری خویش را از دو هفته نامه آیینه روز آغاز کرده و در تلویزیون آیینه و خبرگزاری بخدی نیز فعالیت داشته است. او همچنان عضو فعال جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری چون موسسه اجتماعی بامیکا، جنبش زنان عدالت خواه و جنبش زنان پنجره امید می باشد.

نوشته های مشابه