گالری ویدیو

شمار قربانیان به حدود 50 هزار تن افزایش یافت

روز دوشنبه ششم فبروری 2023 دو زلزله به بزرگی 7.8…

بیشتر بخوانید »