سازمان ملل: بیش از  ۱۵.۸ میلیون نفر در افغانستان به شکل اضطراری با بحران غذایی مواجه هستند

سازمان ملل متحد در تازه گزارش خویش درباره امنیت غذایی در افغانستان، گفته است که در سال جاری میلادی حدود ۱۵.۸ میلیون نفر در این کشور با بحران غذایی روبرو خواهند شد.

دفترهیات معاونیت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه، ۳۰ حمل با نشر یک گزارش گفته است که اکثر شهروندان افغانستان ضروری ترین نیاز خود را دسترسی به غذا می دانند.

در این گزارش تاکید شده است که اکثر شهروندان افغانستان نمی توانند هزینه غذایی خویش را تامین کنند و علاوه برآن نیازمند مراقبت های صحی، معیشت و مسکن نیز هستند.

سازمان ملل متحد با استناد به نظر سنجی موسسه گالوپ تاکید کرده است که ۹۵ درصد مردم افغانستان احساس می کنند به سختی زندگی می کنند و امید به آینده در سطح قابل توجهی نسبت به پنج سال گذشته، کاهش یافته است.

ایندریکا راتوات، معاون دفتر معاونیت سازمان ملل برای افغانستان و هماهنگ کننده کمک های انسان دوستانه  این سازمان برای افغانستان، تاکید کرده است که این نهاد باید برتعهد خود براصول حقوق بشر، برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان در سال جاری، ثابت قدم بماند.

به گفته او، سازمان ملل، زنان را به‌عنوان شرکای کلیدی در کار خود می‌ دانند و به ارائه‌ کمک توسط زنان برای زنان مطابق به خواسته‌های مردم افغانستان ادامه خواهند داد.

پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، سطح بحران انسانی ناشی از فروپاشی ساختارهای حکومتی، به شدت افزایش یافت و همزمان زنان و دختران از حضور در فعالیت های اداری و خدماتی منع شدند.

دفتر هماهنگ‌کننده‌ کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد پیش از این نیز خواستار۳.۰۶ میلیارد دالر کمک فوری برای حل مشکلات غذایی، صحت و مسکن در افغانستان شده بود.

نوشته های مشابه