افزایش حملات مسلحانه جبهه مقاومت در کابل

جبهه موسوم به مقاومت ملی، اعلام کرده است که انفجارهای اخیر در شهر کابل، کار جنگجویان این گروه بوده است که در نتیجه چندین طالب کشته شده اند.

براساس گزارش ها، در حداقل دو حمله مسلحانه در کابل، جنگجویان جبهه مقاومت، بر دو ایست بازرسی طالبان در کوته سنگی و لیسه حبیبیه حمله کرده اند.

حمله بر ایست بازرسی طالبان در کوته سنگی از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهرکابل حوالی ساعت هفت شام روز جمعه صورت گرفته است.

حمله دومی نیز در نزدیکی لیسه حبیبیه از مربوطات حوزه هفتم امنیتی شهر کابل صورت گرفته که در نتیجه یک طالب کشته شده است.

جبهه مقاومت ملی گفته است که در این درگیری ها، به افراد این گروه آسیبی نرسیده است.

نوشته های مشابه