جدال برشنا و زورمندان؛

بدهکاران این شرکت به سارنوالی معرفی می‌شوند

شرکت برشنا اعلام کرده است که نام نزدیک به 2500 نفر از قرض داران این شرکت را به زودی به لوی سارنوالی افغانستان خواهد داد تا با آنان برخورد قانونی صورت گیرد.

به گفته مقامات این شرکت، افراد یاد شده، حدود چهار میلیارد افغانی یعنی نزدیک به 43 میلیون دالر به این شرکت بدهکار هستند.

قرار بود امروز، شنبه، شرکت برشنا و لوی سارنوالی افغانستان در این مورد برنامه مشترکی را برگزار کنند که به دلایل نامعلومی از سوی برشنا، به تعویق افتاده است.

سخنگویان شرکت برشنا همواره گفته اند که مقام‌های ارشد دولتی، فرماندهان جهادی و سرمایه‌داران” از پرداخت پول برق‌شان خود داری می کنند.

علاوه بر آن، در بسیاری از مناطق افغانستان گروه های مسلح غیر مسوول و نیز طالبان از خدمات شرکت برشنا استفاده کرده اند اما پول آن را نداده اند.

به گفته وحیدالله توحیدی، این شرکت تصمیم گرفته است تا برای گرفتن پول خود از نزد سرمایه داران و زورمندان، با سارنوالی افغانستان، هماهنگ شود.

براساس برخی گزارش ها، فهرست مقروضین شرکت برق چند ماه پیش با هماهنگی شورای وزیران افغانستان تهیه و بخاطر تحت فشار قرار دادن آنها برای پرداخت مقروضیت‌شان رسانه‌ای شد.

سخنگوی شرکت برشنا می‌گوید که در صورت پرداخت پول های شان از سوی زورمندان و مقامات ارشد حکومتی، بخشی از مشکلات برق کابل حل خواهد شد.

برشنا در حالی از نپرداختن پول برق از سوی زورمندان شاکی است که وضعیت برق رسانی در شهر کابل، به شدت نگران کننده است.

هم اکنون بسیاری از مناطق این شهر در 24 ساعت ساعات محدودی به شکل جیره بندی شده برق دارند.

بیشترین برق افغانستان از طریق کشورهای آسیای میانه تامین می شود که به گفته مقامات در برشنا، سالانه نزدیک به 300 میلیون دالر پول افغانستان به این کشورها سرازیر می شود.

نوشته های مشابه